Felhasználási feltételek

bannerAbout

Felhasználási feltételek

Ez a megállapodás tartalmazza a WELLDONE ELECTRONICS LTD használatának feltételeit. Internetes oldal. A jelen Megállapodás értelmében: (i) "mi", "mi" vagy "sajátunk" a WELLDONE ELECTRONICS LTD-re vonatkozik; (ii) „Ön” vagy „az Ön” jelentése az „Internet webhelyet használó egyénre vagy entitásra”; (iii) „Internetes webhely” az összes látható oldalra vonatkozik (beleértve az oldalfejléceket, az egyedi grafikákat, a gombikonokat, a linkeket és a szöveget) , az alapul szolgáló programkód, valamint a webhely kísérő szolgáltatásai és dokumentációja; és (iv) a „Partner” olyan harmadik félre utal, akikkel a WELLDONE ELECTRONICS LTD. létrehozta ennek az internetes oldalnak a változatát, vagy akit a WELLDONE ELECTRONICS LTD. felhatalmazott. hivatkozni erre az internetes oldalra, vagy akivel a WELLDONE ELECTRONICS LTD. közös marketing kapcsolatban áll. Az ezen internetes oldalra való belépéssel, böngészéssel és / vagy használatával tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és elfogadta, hogy köti ezeket a feltételeket és feltételeket, és meg kell felelnie az összes alkalmazandó törvénynek és rendeletnek.
 

1. Használati engedélyes

Korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható licencet adunk Önnek arra, hogy az internetes oldalt csak a vásárlási folyamatának kezelésére használja, ideértve a termékek megtekintését, kérését, jóváhagyását és megrendelését saját maga vagy cége nevében. Az internetes oldal licenc tulajdonosaként nem adhat bérleti díjat, nem adhat bérbe, nem adhat biztonsági érdekeltséget, vagy más módon átruházhatja a jelen weboldal használatával kapcsolatos jogait. Ön továbbá nem jogosult ezen internetes webhely vásárlási és feldolgozási szolgáltatásainak továbbértékesítésére.
 

2. Nincs garancia / felelősség kizárása

WELLDONE ELECTRONICS LTD. és partnerei nem garantálják, hogy az Ön weboldalának használata zavartalan lesz, üzeneteket vagy kéréseket kézbesítenek, vagy hogy az internetes oldal működése hibamentes vagy biztonságos. Ezen felül a WELLDONE ELECTRONICS LTD. Által bevezetett biztonsági mechanizmusok. és partnereinek lehetnek eredendõ korlátai, és Önnek meg kell határoznia, hogy az internetes oldal megfelel-e az Ön követelményeinek. WELLDONE ELECTRONICS LTD. és partnerei nem felelősek az Ön adataiért, függetlenül attól, hogy a mi szervereinken tartózkodnak-e.
Ön felel a fiókjának minden használatáért, valamint a jelszavának és információinak titkosságáért. Bátorítjuk a jelszó és a számlaszám megosztását bárkivel; minden ilyen megosztás teljes egészében saját felelősségére történik. Ennek megfelelően válassza ki az egyedi, nem nyilvánvaló jelszót, és gyakran változtassa meg a jelszavakat.
A WELLDONE ELECTRONICS LTD. Az internetes oldalt és annak tartalmát "a jelenlegi állapotában" és a WELLDONE ELECTRONICS LTD. és partnerei semmiféle garanciát nem vállalnak vagy garanciát vállalnak e webhely, annak tartalma vagy bármely termék tekintetében. WELLDONE ELECTRONICS LTD. és Partnerei ezennel kifejezetten elutasítanak minden közvetlen vagy hallgatólagos garanciát az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra vagy a jogsértés elmaradására vonatkozóan. A WELLDONE ELECTRONICS LTD. Jelen felelősségkizárása és partnerei semmilyen módon nem befolyásolják a gyártó által adott esetben érvényes garanciát. A WELLDONE ELECTRONICS LTD., Partnerei, beszállítói és viszonteladói nem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, speciális, véletlenszerű vagy következményes kárért (ideértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt bevételek, az elmaradt nyereség, az üzleti tevékenység megszakadása, az elveszett információk vagy adatok, számítógépes megszakítások és hasonlók) vagy helyettesítő áruk vagy szolgáltatások beszerzésének költségei, amelyek a termékek használatából, vagy az ezen internetes oldal használatából vagy használatának képtelenségéből erednek vagy kapcsolódóak, még akkor is, ha a WELLDONE ELECTRONICS LTD. és / vagy partnereit tájékoztatni kell az ilyen károk lehetőségéről, vagy bármely más fél követeléséről. WELLDONE ELECTRONICS LTD. és Partnerei nem jelentik vagy szavatolják, hogy az ezen az internetes oldalon megadott információk pontosak, teljesek vagy aktuálisak. Ezek a korlátozások fennállnak a megállapodás bármely felmondása esetén.
 

3. Cím

Az internetes oldalon minden tulajdonjog, tulajdonjog és szellemi tulajdonjog a WELLDONE ELECTRONICS LTD.-Nek, partnereinek és / vagy beszállítóinak marad. A szerzői jogi törvények és szerződések védik ezt az internetes weboldalt, és nem távolíthat el semmilyen tulajdonjogi közleményt vagy címkét az internetes webhelyről. Ezen internetes oldal használatával semmilyen szellemi tulajdonjog nem ruházódik át Önre.
 

4. Frissítések

WELLDONE ELECTRONICS LTD. és Partnerei fenntartják a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsék és frissítsék az Internetes oldalt, előzetes értesítés nélkül, beleértve - de nem kizárólag - a funkcionalitás, a felhasználói felület, az eljárások, a dokumentáció vagy a jelen Szerződés bármelyik feltételének megváltoztatását. WELLDONE ELECTRONICS LTD. továbbá fenntartja a jogot, hogy módosítsa az itt és az irányelvekben foglalt feltételeket azáltal, hogy azokat az Internetes Webhelyen közzéteszi. Ha bármilyen frissítés, frissítés vagy módosítás elfogadhatatlan az Ön számára, az egyetlen lehetősége az Internet-használat leállítása. Az Ön folyamatos használata az oldal megváltoztatását követően, vagy új megállapodás közzététele a weboldalunkon a változás kötelező elfogadását jelenti.
 

5. A módosítás tilalma

A fenti licenc alapján tilos módosítania, lefordítania, újrafordítania, szétszerelnie vagy visszafejteni, vagy más módon megkísérelni levezetni az internetes oldal működéséhez szükséges forráskódot, vagy származékot létrehozni a WELLDONE ELECTRONICS LTD-től. az internetes webhely vagy az internetes oldal egyes részei alapján. E Megállapodás alkalmazásában a "fordított tervezés" az internetes webhely szoftverének vizsgálatát vagy elemzését jelenti annak forráskódjának, felépítésének, szervezetének, belső felépítésének, algoritmusainak vagy titkosító eszközeinek meghatározására.
 

6. Megszüntetés

Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha értesítjük Önt, ha nem tartja be az itt leírt feltételeket. WELLDONE ELECTRONICS LTD. joga van bármely felhasználó licencének bármikor, bármilyen ok nélkül vagy anélkül felmondani. Az ilyen felmondás kizárólag a WELLDONE ELECTRONICS LTD mérlegelésén alapulhat. és / vagy partnerei.
 

7. Egyéb nyilatkozatok

WELLDONE ELECTRONICS LTD. és Partnerei nem vállalnak felelősséget vagy felelősséget az e megállapodás szerinti késedelmekért vagy elmulasztásokért, ha az ilyen késedelem vagy meghibásodás tűz, robbanás, munkaügyi vita, földrengés, baleset vagy baleset, a szállítási létesítmények hiánya vagy meghibásodása és / vagy szolgáltatások, a távközlési létesítmények és / vagy szolgáltatások hiánya vagy meghibásodása, beleértve az internetes szolgáltatásokat, járvány, áradás, aszály, vagy háború, forradalom, polgári zűrzavar, blokád vagy embargó, Isten cselekedete miatt, bármilyen képtelenség megszerezni a szükséges engedélyt, engedélyt vagy felhatalmazás, vagy bármely törvény, kiáltás, rendelet, rendelet, bármely kormány vagy követelés vagy bármely más ok miatt, akár a felsoroltakhoz hasonlóak, akár nem, a WELLDONE ELECTRONICS LTD. ésszerű ellenőrzésén kívül. és partnerei.
Ez a megállapodás a licencre vonatkozó teljes megállapodást képviseli, és csak mindkét fél által végrehajtott írásbeli módosítással módosítható.
Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését végrehajthatatlannak tartják, akkor ezt a rendelkezést csak annyiban kell átalakítani, amely ahhoz szükséges, hogy végrehajtható legyen.
Ön kijelenti és szavatolja, hogy mivel az egyén elektronikusan elfogadja a jelen Megállapodás feltételeit, Ön felhatalmazást kap és felhatalmazást kap arra, hogy elfogadja ezt a megállapodást saját maga és bármely olyan szervezet nevében, amelyet képviselni kíván.